Rzeszów 2020 r. Podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych http://www.pspo.pl organizowanej w maju 2020 w Rzeszowie prowadzona będzie kontynuacja Programu Szkoleniowego dla Pielęgniarek Polskiej Grupy Raka Płuca.