Rzeszów 2020 r. 
Podczas XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych  http://www.pspo.pl   organizowanej w Rzeszowie prowadzona będzie kontynuacja Programu Szkoleniowego Polskiej Grupy Raka Płuca dla Pielęgniarek.

Z uwagi na postępujące zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się w naszym kraju koronawirusa COVID-19 termin konferencji w Rzeszowie zostanie podany w terminie późniejszym.