Toronto 2020 r.


Dzięki dobrej relacji z Princess Margaret Hospital w Toronto stypendyści Polskiej Grupy Raka Płuca – PolGRP skorzystają z 6-dniowego szkolenia PLP - Personalized Learning Program™ (PLP™) w UHN, gdzie PolGRP dysponuje miejscami dla 2 pielęgniarek.